Mức lương đóng bảo hiểm năm 2014 là bao nhiêu?

Cập nhật lần cuối lúc 10:26 ngày 04/03/2014

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Tôi xin hỏi mức lương đóng bảo hiểm năm 2014 là bao nhiêu?

Tag : ,

Trả lời câu hỏi: Mức lương đóng bảo hiểm năm 2014 là bao nhiêu?

Công ty Luật Cương Lĩnh xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 94 Luật BHXH về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 91, Điều 92, Điều 102 Luật BHXH; Điều 13 Luật BHYT, mức đóng BHXH hàng tháng đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động và tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1/2014 là 32,5% tiền lương, tiền công, trong đó người sử dụng lao động đóng 22% và người lao động đóng 10,5%.

Theo hướng dẫn của BHXH, mức tiền lương, tiền công tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ở các doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), phải đảm bảo ở mức:

- Đối với lao động chưa qua đào tạo làm việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận thì mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Đối với lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc lao động tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề) thì mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 2; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, kể từ ngày 1/1/2014, áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) như sau:

- Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

- Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

- Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

 

Nguồn: nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: