Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Bộ luật dân sự quy định thế nào về thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Trả lời câu hỏi: Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời như sau:

Điều 404 Bộ luật dân sự quy định về thời điểm giao kết hợp đồng dân sự, đó là:

1. Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết.

2. Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: