Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Tôi muốn hỏi về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản được pháp luật quy định thế nào?

Trả lời câu hỏi: Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản

Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời như sau:

Điều 168 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định rất rõ về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản. Cụ thể:

1. Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản có hiệu lực kể từ thời điểm động sản được chuyển giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

 

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: