Quyền nhân thân theo quy định của pháp luật

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Theo quy định của pháp luật thì quyền nhân thân là quyền gì?

Trả lời câu hỏi: Quyền nhân thân theo quy định của pháp luật


Quyền nhân thân theo quy định của pháp luật

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời như sau: 

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 (Điều 24), quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không ai được lạm dụng quyền nhân thân của mình xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền: tự mình cải chính, yêu cầu người vi phạm, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định một số quyền nhân thân của cá nhân như: quyền kết hôn, quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín, quyền bình đẳng của vợ, chồng; quyền được hưởng sự chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình; quyền ly hôn; quyền nhận cha, mẹ, con; quyền được nuôi con và quyền được nhận làm con nuôi; quyền tự do kinh doanh; quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.

 

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: