Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

4 năm trước

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

4 năm trước

Hợp đồng cho thuê nhà trọ

Tôi cần mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ? Ai có share giúp tôi mẫu hợp đồng này được không? Tôi cảm ơn

4 năm trước

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

4 năm trước

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu số 1                       MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày...

5 năm trước

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

UBND tỉnh.......................                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

5 năm trước

Hợp đồng kí gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA Hợp đồng số ……../HĐKG   Hợp đồng này...

5 năm trước

Hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------   HỢP ĐỒNG KINH TẾ SỐ:     /HĐKT V/v...

8 năm trước

Hợp đồng thuê lại đất

TÊN CƠ QUAN         Số:……HĐ/TĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

8 năm trước

Hợp đồng thuê xe

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

8 năm trước

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày..... tháng..... năm...... HỢP ĐỒNG Số .........../HĐ-XD Về việc: Thi công xây dựng công...

8 năm trước

Hợp đồng mua bán xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE  Số:…/…   Tại Phòng Công chứng...

8 năm trước

Hợp đồng giao nhận thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------   HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Hợp đồng số … /...

8 năm trước

Hợp đồng cho vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN   Hôm nay ngày …. tháng …. năm ….. Tại địa điểm:...

8 năm trước

Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------   HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI Số: …../…../HĐ Số đăng ký tại...

8 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: