Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày..... tháng..... năm...... HỢP ĐỒNG Số .........../HĐ-XD Về việc: Thi công xây dựng công...

8 năm trước

Biên bản thanh lý tài sản

  CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABCD     Số: ___ /BB- TLTS&Nợ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------   Địa danh, ngày...

8 năm trước

Biên bản xử lý kỉ luật lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày.... tháng..... năm..... BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ...

8 năm trước

Mẫu tờ khai đăng lí thuế

   Dành cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ Mẫu ...

8 năm trước

Hợp đồng mua bán xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE  Số:…/…   Tại Phòng Công chứng...

8 năm trước

Hợp đồng giao nhận thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------   HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Hợp đồng số … /...

8 năm trước

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

 BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số:........   Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn...

8 năm trước

Hợp đồng cho vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN   Hôm nay ngày …. tháng …. năm ….. Tại địa điểm:...

8 năm trước

Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------   HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI Số: …../…../HĐ Số đăng ký tại...

8 năm trước

Hợp đồng đại diện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     ********** HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN Số: [SO HD]/HĐĐD             - Căn cứ Luật thương...

8 năm trước

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc -------o0o-------       HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Số:.... /HĐCGCN)   Hôm nay,...

8 năm trước

Hợp đồng thuê nhà xưởng

Xuất phát từ nhu cầu kinh doanh, nhiều cá nhân muốn thuê nhà xưởng nên cần thiết phải có hợp đồng thuê nhà xưởng đúng quy định của pháp luật

8 năm trước

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

HỢP ĐỒNG SỐ: ……TC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

8 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: