Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

UBND tỉnh.......................                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

5 năm trước

Hợp đồng kí gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA Hợp đồng số ……../HĐKG   Hợp đồng này...

5 năm trước

Thông báo phát hành hóa đơn

3.5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC        ngày 28/9/2010 của Bộ Tài...

5 năm trước

Thông báo hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN*    (Căn nhà số :...............

5 năm trước

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

.....................................     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN...

5 năm trước

Công văn giải trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           ........., ngày ...... tháng.... năm .......   CÔNG VĂN GIẢI...

8 năm trước

Hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------   HỢP ĐỒNG KINH TẾ SỐ:     /HĐKT V/v...

8 năm trước

Hợp đồng thuê lại đất

TÊN CƠ QUAN         Số:……HĐ/TĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

8 năm trước

Hợp đồng thuê xe

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

8 năm trước

Mẫu thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------   THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG...

8 năm trước

Biên bản bàn giao tài sản

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

8 năm trước

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ xe máy

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh...

8 năm trước

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Mẫu số 15-HSB         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

8 năm trước

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

MẪU SỐ 05 (Kèm theo Quyết định số: 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

8 năm trước

Mẫu Thông báo thay đổi đăng kí kinh doanh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ,...

8 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: