Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Phiếu gửi

Mẫu 1.18 – Phiếu gửi TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

8 năm trước

Nội quy lao động

8 năm trước

biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty, với nội dung, điều kiện và thỏa thuận giữa các cổ đông như...

8 năm trước

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Đối với Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác, cụ thể như...

8 năm trước

Hợp đồng kí gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA Hợp đồng số ……../HĐKG   Hợp đồng này...

8 năm trước

Đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh...

8 năm trước

Đơn đề nghị kí hợp đồng thuê nhà (trường hợp muốn thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ [1]  (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ...

8 năm trước

Hợp đồng đại lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

8 năm trước

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ---------------- Số:         ...

2019 năm trước

Hợp đồng đấu thầu

Mẫu hợp đồng đấu thầu     MẪU HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)   _______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Hợp đồng số: ___________ Gói thầu:...

2019 năm trước

Công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN .... -------------- Số: ....../2013/CV-..... (V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

2019 năm trước

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: